Jobs

  Jobs, Pluginy

Jobs/práce

 

Jobs slouží pro vydělávání peněz na serveru pomocí prací. Jsou dostupné pro všechny hráče, ale VIP hráči mají lepší tarif a vyšší příjem.

Dřevorubec:

Získává money kácením stromů.

Horník:

Získává money těžením krumpáčem.

Stavitel:

Získává money stavěním.

Kopáč:

Získává money kopáním lopatkou.

Farmář:

Získává money pěstováním a sklízením plodin, stříhání ovcí, dojení mléka, ochočení zvířat a jejich krmění.

Lovec:

Získává money zabíjením mobů a hračů, ochočování zvířat.

Badatel:

Získává money oběvováním mapy.

Crafter:

Získává money craftěním všeho a pečení kuřat.

Rybář:

Získává money rybažením.

Kovář:

Získává money opravováním v kovadlině, pečení v peci a craftěním zbraní a zbroje.

Chemik:

Získává money výrobou elixirů.

Čaroděj:

Získává money enchantěním.

 

 

 

Základní příkazy:

/jobs join <název práce> – Připojení se do dané práce.

/jobs browse – Zobrazení seznamu prací.

/jobs info <název práce> – Zobrazí informace o dané práci.

/jobs stats <jméno hráče> – Vypíše level prací, ve kterých je daný hráč zaměstnán.

/jobs top <jméno práce> – Zobrazí top 10 hráčů dané práce.

/jobs gtop – Zobrazí top 15 hráčů ze všech prací dohromady.

/jobs limit – Vypíše limit výdělku prací.

/jobs leave <název práce> – Opuštění danou práci.

/jobs leaveall – Opuštění všech prací.

LEAVE A COMMENT