Category : Jobs

Jobs/práce   Jobs slouží pro vydělávání peněz na serveru pomocí prací. Jsou dostupné pro všechny hráče, ale VIP hráči mají lepší tarif a vyšší příjem. Dřevorubec: Získává money kácením stromů. Horník: Získává money těžením krumpáčem. Stavitel: Získává money stavěním. Kopáč: Získává money kopáním lopatkou. Farmář: Získává money pěstováním a sklízením plodin, stříhání ovcí, dojení mléka, ..

Read more